Spłata zaległości a przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
COV-19