Spłata zaległości a przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu