4 października 2023
Spłata zaległości a przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
Jak prawidłowo wskazuje encyklopedia infor.pl [1] cyt. „do dnia dzisiejszego w spółdzielniach mieszkaniowych funkcjonują formy prawne związane z lokalami mieszkalnymi, […]
COV-19