Pozostałości pestycydów w żywności/ Pesticide Residues in Food/ Залишки пестицидів у їжі 
COV-19