Długi i wierzytelności w prawie cywilnym
6 czerwca 2016
Temidum-Kancelaria-Radcow-Prawnych-Proukurent • Temidium Prawo i Praktyka Kwiecień 2016 r. Nr 1 (84)
Długi i wierzytelności w prawie cywilnym, donosy jako podstawy wszczęcia kontroli podatkowej
W ostatnim numerze Temidium Prawo i Praktyka ukazały się dwa artykuły prawników Kancelarii Prokurent. Radca prawny Marcin Skonieczny poruszył ciekawy […]
COV-19