16 kwietnia 2020
Incoterms 1
Reguła Incoterms FCA 2010 w handlu a odpowiedzialność przewoźnika
Incoterms (International Commercial Terms) to międzynarodowe reguły handlowe, które zostały opracowane i opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (International […]
COV-19