22 kwietnia 2020
Obowiązek ubezpieczenia procesu inwestycyjnego
Obowiązek ubezpieczenia procesu inwestycyjnego?
  Przepisy prawa polskiego nie nakładają na inwestora lub wykonawcę obowiązku ubezpieczenia procesu inwestycyjnego. Zgodnie z art. 652 k.c., jeżeli […]
COV-19