7 lipca 2017
Prokurent / Obowiązek wystawienia zaległych świadectw pracy. Nowelizacja
Obowiązek wystawienia zaległych świadectw pracy
  Obowiązek wystawienia zaległych świadectw pracy w związku z nowelizacją przepisów prawa pracy, która weszła w życie na początku roku […]
COV-19