3 czerwca 2019
Ile piwa w piwie - Kancelaria Prokurent
Ile piwa w piwie?
  artykuł z udziałem doradcy podatkowego i współtwórcy MVP TAX Radosława Maćkowiskiego   Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 13 […]
6 czerwca 2016
Temidum-Kancelaria-Radcow-Prawnych-Proukurent • Temidium Prawo i Praktyka Kwiecień 2016 r. Nr 1 (84)
Długi i wierzytelności w prawie cywilnym, donosy jako podstawy wszczęcia kontroli podatkowej
W ostatnim numerze Temidium Prawo i Praktyka ukazały się dwa artykuły prawników Kancelarii Prokurent. Radca prawny Marcin Skonieczny poruszył ciekawy […]
30 sierpnia 2015
Jak zawierać szczelne umowy
Jak zawierać szczelne umowy i nie popaść w długi – instytucja potrącenia. Radca prawny Piotr Włodawiec wygłosił prelekcję dla członków […]
10 grudnia 2014
Szczegóły załączonego pliku (fot. https://www.flickr.com/photos/wwworks)
Nowelizacja KPC
W maju 2012 r. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent opracowała prezentację na temat istotnie zmieniającej oblicze polskiego postępowania cywilnego […]
COV-19