10 listopada 2011
XI Łukowskie Forum Gospodarcze dla Regionu
18 listopada 2011 r. Piotr Włodawiec, partner w naszej kancelarii, wygłosi na XI Łukowskim Forum Gospodarczym dla Regionu prelekcję pt. […]
COV-19