2 kwietnia 2015
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), 2014-2020, jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie […]
COV-19