ułaskawienie do Prezydenta RP
9 stycznia 2017
Adwokaci Kancelarii Prokurent wygrywają w Sądzie Najwyższym.
Adwokaci Kancelarii Prokurent wygrywają w Sądzie Najwyższym.
W środę 4 stycznia Sąd Najwyższy pozytywnie rozpatrzył kasację adwokata Marcin Iwanowski z Kancelarii Prokurent na wyrok Sądu Okręgowego w […]
COV-19