1 grudnia 2014
Prokurent Kancelaria Prawnicza - Prawa konsumenta
Ustawa o prawach konsumenta
We wrześniu 2014 r. w ramach Kancelarii Prokurent został przygotowany materiał informacyjny dotyczący uchwalonej dnia 30 maja 2014 r. ustawy […]