31 maja 2022
Stan epidemii
Koniec epidemii w Polsce. Czas na stan zagrożenia epidemicznego.
Stan epidemii wprowadzono w Polsce od 20 marca 2020 r. Od 16 maja 2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii. Jednocześnie […]
13 maja 2020
Sanepid nakłada kary w czasach pandemii
Sanepid nakłada kary w czasach pandemii
Tylko do końca kwietnia za nieprzestrzeganie ograniczeń wprowadzonych w związku  z epidemią koronawirusa Sanepid nałożył kary na łączną kwotę blisko […]
1 maja 2020
Tarcza antykryzysowa dla spółdzielni
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – korzyści dla spółdzielni mieszkaniowych
Spółdzielnie mieszkaniowe nie są wyodrębnione w Ustawie (USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku […]
24 kwietnia 2020
Obowiązek zakrywania nosa i ust - kogo dotyczy
Obowiązek zakrywania nosa i ust – kogo dotyczy
Obowiązek zakrywania ust i nosa stanowi jeden z obowiązków wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce stanu epidemii. Początkowo rozporządzeniem […]
23 kwietnia 2020
Najem lokalu w czasie epidemii COVID-19
Najem lokalu w czasie epidemii COVID-19
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych […]
22 kwietnia 2020
Areszt domowy - o dozorze elektronicznym
Areszt domowy – o dozorze elektronicznym
  Instytucja wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) na trwałe i z powodzeniem wpisała się do polskiego porządku prawnego. Do chwili […]
20 kwietnia 2020
art. 365 §
Działalność Sądów Powszechnych
W związku z trwającym nadal stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podjęto kolejne kroki w kwestii działalności Sądów. Terminy procesowe […]
20 kwietnia 2020
Mandat w czasie epidemii COVID-19
Mandat w czasie epidemii COVID-19
  Czy przyjmować mandat wystawiony w związku z epidemią COVID-19? Szereg nowych, ciągle rozszerzanych i zmienianych ograniczeń wprowadzonych w związku […]
15 kwietnia 2020
Obowiązek spłaty kredytu a koronawirus
Obowiązek spłaty kredytu a koronawirus
 Zgodnie z regulacjami przyjętymi w Tarczy Antykryzysowej, tj. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych […]
8 kwietnia 2020
koronawirus_prawo pracy 11
Koronawirus a uprawnienia pracodawcy
W świetle  art. 207 § 2 k. p. pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i […]
7 kwietnia 2020
Odmowa przyjścia do pracy
Odmowa przyjścia do pracy – STAN EPIDEMII
#KancelariaProkurent Kancelaria Prokurent była z Klientami  – kiedy w 1989 r. była zmiana ustroju prawnego w Polsce, kiedy była uchwalana […]
2 kwietnia 2020
Siła wyższa a klauzula rebus sic stantibus - zobowiązania umowne
Siła wyższa, a klauzula rebus sic stantibus – zobowiązania umowne
#KancelariaProkurent Kancelaria Prokurent była z Klientami  – kiedy w 1989 r. była zmiana ustroju prawnego w Polsce, kiedy była uchwalana […]
2 kwietnia 2020
Epidemia a zobowiązania umowne – klauzula rebus sic stantibus
Epidemia, a zobowiązania umowne
#KancelariaProkurent Kancelaria Prokurent była z Klientami  – kiedy w 1989 r. była zmiana ustroju prawnego w Polsce, kiedy była uchwalana […]
1 kwietnia 2020
Spółdzielnia a koronawirus - istotne zmiany ustawowe
Spółdzielnia a koronawirus – istotne zmiany ustawowe
#KancelariaProkurent Kancelaria Prokurent była z Klientami  – kiedy w 1989 r. była zmiana ustroju prawnego w Polsce, kiedy była uchwalana […]
30 marca 2020
Epidemia a stosowanie aresztu tymczasowego
Epidemia a stosowanie aresztu tymczasowego
#KancelariaProkurent Kancelaria Prokurent była z Klientami  – kiedy w 1989 r. była zmiana ustroju prawnego w Polsce, kiedy była uchwalana […]
30 marca 2020
Odwołanie od decyzji stwierdzającej chorobę zawodową
Choroba zawodowa, odwołanie od decyzji
#KancelariaProkurent Kancelaria Prokurent była z Klientami  – kiedy w 1989 r. była zmiana ustroju prawnego w Polsce, kiedy była uchwalana […]
27 marca 2020
Żłobki i przedszkola - czesne
Czesne za żłobki i przedszkola
Ze względu na postępującą w Polsce i na świecie pandemie koronawirusa COVID-19 placówki oświatowe, w tym również te niepubliczne, pozostają […]
26 marca 2020
obniżenie czynszu najmu lokalu użytkowego
Lokal użytkowy – obniżenie czynszu za najem a Koronawirus
Lokal użytkowy – obniżenie czynszu za najem a Koronawirus   Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące najmu lokali użytkowych, przewidują możliwość ulg […]
26 marca 2020
korzystanie z kamer termowizyjnych
Wykorzystanie kamer termowizyjnych
Wykorzystanie kamer termowizyjnych w zakładach pracy – zarządzenie   W związku z pandemią koronawirusa wiele zakładów produkcyjnych pragnie podjąć środki […]
25 marca 2020
Sądy Powszechne
Sądy Powszechne podczas stanu epidemii
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii. Ministerstwo Sprawiedliwości zaleciło […]
23 marca 2020
Wsparcie i konsultacje prawne podczas epidemii koronawirusa
Alert COVID-19. Koronawirus, a prawo.
Kancelaria prawna Prokurent na czas epidemii koronawirusa publikuje sekcje Alert Covid-19, w której zamieszczać będzie informacje na temat aspektów prawnych […]
23 marca 2020
Kancelaria Prokurent wpsarcie Prawne podczas epidemii koronawirusa
Epidemia koronawirusa, a wsparcie prawne kancelarii PROKURENT
Epidemia koronawirusa, a wsparcie prawne kancelarii PROKURENT Drodzy Panstwo, ze względu na rozszerzającą się w Polsce epidemię koronawirusa, na mocy […]
COV-19