2 kwietnia 2015
Podatek od nieruchomości – solidarność podatników
Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych […]
COV-19